Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Thơ họa: Cải lão hoàn đồng

CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG

     Họa thơ Lý Đức  Quỳnh
    (Vận trắc họa xuất vận)

Bệnh tật con người thường tuổi xế...
Đông y điều trị theo qui chế
Bổ âm Thục địa hiệp Đương qui
Trợ hỏa Sơn thù cùng Nhục quế
Dưỡng huyết sinh tân tráng ngoại hình
An thần định trí cường cơ thể
Kéo dài sanh thọ thắm hương đời
Cải lão hoàn đồng trong cõi thế.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét