Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Thơ họa Nguy cơ thực phẩm

 NGUY CƠ THỰC PHẨM


( Họa thơ Cao Bồi Già)

Đạo đức ngày nay đã đổi màu
An toàn thực phẩm thấy sao đâu!
Quả non tẩm chất phô hương thắm
Thịt tái tẩy trần khử lớp nâu
Hiểm họa rập rình thành vấn nạn
Tai ương tiềm ẩn kế chi nào ?
Xói mòn nhân tính vì mưu lợi
Lại chẳng thương nòi nỡ hại nhau.Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét