Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Thơ Luật GIA TỘC LIÊU

GIA TỘC

Gia tộc Liêu Tông thế thịnh hòa
Hạ sanh bát đại tử tôn đa
Tiền nhân tích phúc minh như kính
Hậu duệ khai hoa rạng hải hà
Cao Tổ sinh thời vi đạo thiện
Hiền nhi vĩnh tại hiển vinh hoa
Tài bồi trực hệ tri ân đức
Phụng lập tôn đồ bổn phả gia.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét