Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Thơ luật Gia phong

GIA PHONG

( Thể khoán cước)
Ai sống trên đời chẳng tổ tông
Nhơn sinh tại thế khởi môn đường
Sinh thành nghĩa nặng cha luôn đợi
Dưỡng dục ân sâu mẹ vẫn mong
Phụng sự song thân nhà hiếu tử
Tôn thờ liệt tổ phận hiền tôn
Tài bồi cội hạnh danh hồng rạng
Phúc đức lưu thanh hiển đạt dòng.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét