Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Thơ họa Nhớ Cố Nhân

NHỚ CỐ NHÂN

(Họa tá vận)

Họa thơ Hồ Văn Thiện

Cố hương muôn dặm biết tìm đâu
Hoài cảm suy tư giấc mộng đầu
Luống nhớ hằng sâu dòng kỉ niệm
Cành thu lay động rặng trâm bầu
Canh chầy sương lạnh hương tình dậy
Đêm vắng song thưa bóng nguyệt chầu
Thổn thúc niềm riêng thời dĩ vãng
Dật dờ năm tháng bạc phơ đầu.

Liêu Đình Tự


Bài xướng

ẤM ĐẦU

Mấy hôm mát mẻ chẳng đi đâu
Vợ bảo ông nay lại ấm đầu
Nóng nực rủ nhau tìm ví dặm
Mát trời chổng vó gảy đàn bầu
Đây mà hứng thú tung màn gió
Đó cứ lên gân gõ trống chầu
Tùng cắc một hồi đà thở dốc
Chưa qua hàm tử đã phờ râu.

Hồ văn Thiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét