Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Thơ họa Viễn Vong

VIỄN VONG


( Họa thơ Liêu Đình Bá)

Tướng giặc Cao Biền đã dấng sang
Viễn vong thực dụng giấc mơ vàng
Phù tra triệt phế nguồn long mạch
Pháp trấn yểm trừ thế kiệt nhân
Tham vọng An Nam phường dã thú
Mưu đồ Phương Bắc lũ sài lang
Gian hùng đâu dễ lừa dân Việt
Vỡ mộng hung tàn kế định bang.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét