Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Thơ Luật Gia Lễ

GIA LỄ

Lẽ thường luân lý đắc minh phân
Thứ bậc tôn ti trọng lễ phần
Phụ mẫu sanh thành nên chí hiếu
Đệ huynh cốt nhục phải tương thân
Nghĩa nhân xử sự không kỳ thị
Đức hạnh tài bồi giữ chính chân
Gia đạo thuận hòa đồng chí hướng
Hậu lưu thanh thế lạc hồng trần.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét