Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Bia Tưởng Niệm Đập Đồng Cam

BIA TƯỞNG NIỆM ĐẬP ĐỒNG CAM


Nhìn lên di biểu khắc ghi công
Phong cảnh hoang vu bỗng chạnh lòng
Thầm kính linh hồn người quá cố
Tiếc thương sinh mạng khách thân vong
Lập đền bia tạc thời xây đập
Tưởng nhớ tri ân thuở mở dòng
Cảnh cũ còn đây đà vắng bóng
Nghìn thu hậu thế mãi hoài mong...

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét