Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Cảnh cuộc tư gia

CẢNH CUỘC TƯ GIA

Kỷ niệm 30 năm tạo lập gia cư


Hồng đường tọa lạc trạch hanh thông
Phong thủy an sơn đặng phước hồng
Tiền thất viễn dương Long chiếu lệ
Hậu gia sơn cận Phụng lai thường
Hữu điền phạn bạch kim tài bão
Tuyền tả thủy thanh Phúc thọ xương
Cát địa thâm căn nhi mậu diệp
Nhàn cư thế thế lạc miên trường.


Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét