Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Thơ Đường luật

TỨC CẢNH ĐẬP ĐỒNG CAM


Đồng Cam thành cản chắn ngang sông
Nối mạch về xuôi thắm cánh đồng
Tả ngạn choài chân ôm vách đứng
Hữu biên tựa gối úp lưng cong
Thượng lưu non tạo đôi đồi mộng
Đập hạ thủy phân lạch lưỡng dòng
Nguồn sống nhân sinh bao thế hệ
Công trình thế kỷ thật kỳ công.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét