Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Thơ họa ĐỘI LỐT NGHĨA NHÂN

ĐỘI LỐT NGHĨA NHÂN


( Họa thơ Liêu Đình Bá)

Đội lốt nghĩa tình để xét coi
Dã tâm phương Bắc tổn thương nòi
Âm mưu bất động không mùi súng
Thủ đoạn nghi binh chẳng thước roi
Đê tiện chiêu bài nhằm thám thính
Thấp hèn kế hoạch để mua đòi
Giở trò bịp bợm hòng che đậy
Mộng ảo có ngày sẽ chết toi.


Liêu Đình Tự


Bài xướng


LÒNG THAM DẠ HIỂM


Giúp tàu cứu hộ thử dò coi
Bí mật quân binh chống lại nòi
Bộ mặt xâm lăng mang bị gậy
Ý đồ cướp đoạt chực đòn roi
Phô trương vũ khí hòng đe dọa
Kích động nhân dân dựng chuyện đòi...
Tô vẽ lưỡi bò nơi biển đảo
Lòng tham dạ hiểm có ngày toi


Liêu Đình Bá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét