Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Thơ luật NHẪN

NHẪN

Phàm nhơn trọng nhẫn đắc vinh nhân
Hóa giải oan khiên lạc nghiệp trần
Quốc thái an dân thần chúa hiệp
Gia thành hưng nghiệp đệ huynh thân
Tu tâm tỵ ác hành chơn thiện
Dưỡng tánh dĩ hòa tích sự chân
Hạnh bổn thâm căn nhi điệt thịnh
Phúc lai tai khứ phúc hồng ân.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét