Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thơ họa Liên Kết

LIÊN KẾT

Họa thơ Liêu Đình Bá

Việt- Mỹ xưa nay vốn chẳng hòa

Lần này phá lệ đến cùng ta

Bang giao tích cực niềm tin đến

Đối thoại hận thù dĩ vãng qua

Kinh tế đầu tư nhanh tiến triển

Môi trường hợp tác sẽ đơm hoa

Tạo thêm sức mạnh ngăn phương Bắc

Khát vọng ngàn đời vẫn thiết tha.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét