Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Làng Chơi

LÀNG CHƠI
Hồng nhan phiêu bạt chốn đường đời
Dong ruổi hồng trần những cuộc chơi
Bán phấn trao hương vòng trụy lạc
Tìm vui hưởng thụ lối suy đồi
Phong chinh ngọc nát phai tàn sắc
Vũ đả liễu gầy kiệt sức hơi
Thần khí hao mòn theo cát bụi
Còn đâu danh tiết một con người.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét