Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Nghiệp văn chương

NGHIỆP VĂN CHƯƠNG


Ai từng đeo đuổi nghiệp văn chương
Cũng phải than ôi với luật Đường
Mở túi càn khôn ngâm phú vịnh
Mượn bầu phong nguyệt dạo cung thương
Cẩm nang thư pháp đeo bên nách
Bảo bối thi tiên gối cạnh giường
Ngẫu hứng đôi câu toan hạ bút
Chợt rằng sợ thẹn với Xuân Hương.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét