Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

TẾ LỄ ĐỨC THÀNH HOÀNG

ĐỨC THÀNH HOÀNG

              ( Thủ vĩ ngâm)

Kỳ niên đáo lệ tế thành hoàng
Tưởng nhớ vị thần rạng núi sông
Tác địa di dân công quảng đại
Khai sơn lập ấp trí thần thông
Dinh trung án thượng bài linh vị
Miếu diện đình tiền khách niệm hương
Ghi tạc ân thâm truyền hậu thế
Kỳ niên đáo lệ tế thành hoàng.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét