Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Thơ họa THIÊN NHIÊN KỲ ẢO


THIÊN NHIÊN KỲ ẢO

Họa thơ Liêu Đình Bá


Trót hẹn cùng em ráng sức leo
Đường lên Thiên cõi gió vờn reo
Đăng sơn nhập động lòng hăm hở
Hạ cước xuất thần mặt héo teo
Nhũ mộng tô son màu ngọc lựu
Thủy cung lồng bóng nước trong veo
Thiên nhiên kỳ ảo bao lưu luyến
Dẫu mệt chiều em vẫn cứ trèo.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét