Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Thơ luật MỸ NHÂN THẾ TRẬN

MỸ NHÂN THẾ TRẬNMỹ nhân kim cổ lụy quan trường
Thiên tử bao triều mất đế vương
Trụ tuyệt đời Thương vì Đắc Kỷ
Chu vong Bao Tự bởi tình nương
Hạ hoàng Muội Hỉ quân thần tán
Lã Bố Điêu thuyền phụ tử thương
Tửu sắc giai nhân lâm tắc loạn
Suy vong bại quốc nhũng triều cương.Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét