Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Thơ Luật KHÁNH HỶ TÂN GIA

KHÁNH HỶ TÂN GIAHồng lầu tọa lạc chánh đông phương
Phong cảnh quang minh hỷ sự tường
Tiền thất viễn dương Long hộ trạch
Hậu gia sơn cận Phụng phò đường
Cát sơn tạo tác tài kim tấn
Đắc địa sanh cơ phúc thọ trường
Tân trạch nhập cư thời nhật hảo
An nhàn lạc thế sắc thanh hương.Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét