Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Đức Bàng Công Giới tử

ĐỨC BÀNG CÔNG GIỚI TỬ *


Sống phải nghề nào cũng ích thân
Riêng phường cờ bạc chớ nên gần
Giàu sang mắc phải ra cùng cực
Phú quí lâm vào cũng khó khăn
Tan cửa nát nhà cha mẹ tủi
Hét tiền sạch túi vợ con than
Gương soi trước mắt ta nên tránh
Hễ bước chân vào lại khổ thân.

* Hán học danh ngôn

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét