Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Chiêu Quân cống Hồ

CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ

Chiêu Quân tiền Hán  cống sang Hồ

Đất khách quê người cảnh thế cô

Nhạc khúc Quá quan lòng não nuột

Nhạn môn Biên ải dạ tơ vò

Giang sơn ngàn dặm sầu phu đế

Hắc Thủy mỗi chiều nhớ cố đô

Liệt nữ kỳ tài danh chẳng thẹn

Thần trung hai chúa quyết không thờ.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét