Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Thơ họa

 BẤT ỔN

( Họa thơ Bửu Tùng)

Mưu đồ bất chính kẻ hèn nhân
Dậy sóng biển Đông trút oán hờn
Chữ Thập xây đồn tai họa lớn
Gạc Ma đắp lũy độc quyền hơn
Môi trường chính trị đang hâm nóng
Trật tự an ninh đã sốt cơn
Đội lốt chữ vàng cần lột mặt
Giả nhân lừa lọc để bôi trơn.


Liêu Đình Tự


Bài xướng


NGẶT NGHÈO

Hạ độc mưu đồ kẻ ác nhân
Trời Nam biển chết sóng căm hờn
Bao hàng hổ lốn khoe da mãi
Những món an toàn vắng bóng hơn
Bệnh xá hành lang đầy mỗi buổi
Thân người ngũ tạng buốt từng cơn
Vay tiền nặng lãi nuôi mơ ước
Ít lượt ra vào túi sạch trơn.

Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét