Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Thơ họa Than Đời

THAN ĐỜI

Họa Liêu Đình Tự- xướng Nguyễn Gia Khanh
(Thuận nghịch đọc)

Đời than cứ nghĩ lại thêm đau
Lỡ mối duyên tơ mãi đắm sầu
Vơi ái sắc lòng buồn số mệnh
Cạn ân tình tủi phận tằm dâu
Hoài trông luống cảm hoen mi mắt
Mãi dõi hương mơ bạc tóc đầu
Khơi sóng dậy tâm cào quặn thắt
Đời than cứ nghĩ lại thêm đau.Đau thêm lại nghĩ cứ than đời
Quặn thắt cào tâm dậy sóng khơi
Đầu tóc bạc mơ hương dõi mãi
Mắt mi hoen cảm luống trông hoài
Dâu tằm phận tủi tình ân cạn
Mệnh số buồn lòng sắc ái vơi
Sầu đắm mãi tơ duyên mối lỡ
Đau thêm lại nghĩ cứ than đời.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét