Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Thơ luật THÀNH HÔN

LỄ THÀNH HÔN

Mừng nay quí tử đã thành hôn
Đẹp dạ song thân hiển tộc đường
Loan phụng hòa minh tròn nghĩa thiếp
Sắt cầm hảo hiệp vẹn tình nương
Bách niên giai lão bền tơ tóc
Túc đế  lương duyên trọn đạo thường
Phúc đức tổ tiên lưu vĩnh tại
Lai sinh tôn hiếu hậu miên trường.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét