Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Tiêu Thanh Tự Vịnh

TIÊU THANH TỰ VỊNH


Tiêu thanh thưởng nguyệt dạ trung tuần
Viễn vọng ngân hà tinh tú quang
Tiêu địch tao nhàn quan cảnh sắc
Thi thư thú lạc dệt tình thân
Trà tiên nhất trản tôn huynh Cuội
Tửu thánh tam chi cẩn muội Hằng
Cảnh sắc hương thiên đề ngọc bút
Tao đàn đối ẩm lạc môn đường.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét