Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

BỊP BỢM

BỊP BỢM

Họa thơ Hồ Văn Thiện

Sang thăm Tập chỉ nói vu vơ

Chuyển hướng nghi binh lạc nước cờ

Hữu nghị nuốt lời phường xảo trá

Chữ vàng bôi mặt thói làm ngơ

Giở trò nghĩa trọng hòng che đậy

Giả giọng tình thâm để phỉnh phờ

Bịp bợm rõ tâm loài dã thú

Lưỡng Sa minh chứng chúng từng vơ.


Liêu Đình Tự

Bài xướng:


XẢO NGÔN


Ỷ mạnh đè người chúng nhận vơ
Biển Đông bao chiếm đặt quân cờ
Ba Đình Tập đến mồm leo lẻo
Dân biểu ngồi nghe chí ngẩn ngơ
Vừa đó sang Sinh liền lật lọng
Khiến cho đầu não hẳn bơ phờ
Bạn vàng lột mặt lòi tâm địa
Biển đảo Trường Sa nhất quyết vơ.

Hồ Văn Thiện

                  13-11-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét