Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

LỐI XƯA

Ngày 04 tháng 5 năm 2016

              LỐI XƯA

(Họa thơ Cao Bồi Già)


Lỗi hẹn thuyền đà phụ bạc sông
Quên bao kỷ niệm rẽ sang dòng
Đường yêu lệ đắm nhòa hương mộng
Luống ái sầu dâng bặt bóng hồng
Cách trở muôn trùng lòng khắc khoải
Xa xôi ngàn dặm dạ chờ trông
Tình xưa biền biệt không ngày gặp
Bến ấy người về có được trong!


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét