Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

TÂM SỰ

TÂM SỰ

Thi vân bác Thiện khó ai đương
Phong cách tư duy luận chính trường
Chẳng ngại đối đầu phường bất chính
Lại còn phê phán kẻ vô lương
Đạo nhân hương ngát mùi chân lý
Thế sự danh lừng tiếng kỷ cương
Tùng bách phong ba không sợ đổ
Ngại gì chướng khí với tai ương.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét