Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

NẠN XÂM LĂNG

NẠN XÂM LĂNG


( Họa thơ Liêu Đình Bá)


Xâm lăng vấn nạn biết bao đời
Phương Bắc hoành hành lấn khắp nơi
"Hữu nghị" nặc nồng mùi nhặng bám
"Chữ vàng " nhơ nhuốc miệng ruồi bôi
Loạn ngôn láo xược lời rao ngược
Xảo ngữ sỗ sàng trống đánh xuôi
Thái độ việc làm luôn bất nhất
Lòng tin đã mất với nhau rồi.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét