Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

NỖI NIỀM NGƯỜI VIỄN XỨ

NỖI NIỀM NGƯỜI VIỄN XỨ


Họa thơ Cao Bồi Già

Cảm cảnh chiều nay biết mấy buồn
Nhìn về cố quận giọt châu tuôn
Quê cha nghĩa nặng bâng khuâng dạ
Đất mẹ thình thâm chếch choáng hồn
Điệu hát ví dầu sầu bổn xứ
Giọng hò bá trạo gợi cô thôn
Chạnh dòng dĩ vãng khơi tình mộng
Thổn thức trong ta nhớ cội nguồn.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét