Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

BÓNG CHIỀU

BÓNG CHIỀU

Họa thơ Liêu Đình Bá


Bát tuần chạm đỉnh cũng kề gần
Duyên nợ bẽ bàng mộng tuyết vân
Chưa dứt nguồn ân nơi cõi tục
Còn say luống ái chốn dương trần
Canh chầy khắc khoải tình đơn bóng
Bán dạ mơ màng cảnh độc thân
Tuổi đã về chiều phòng vắng lạnh
Yêu thơ nhớ bạn biết bao lần.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét