Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

DĨ ĐỨC PHỤC NHÂN

DĨ ĐỨC PHỤC NHÂN
Tài đức lưỡng toàn vi đại nhân
Thư tàng Bác huấn thị như thần
Khuyết tài tác nghiệp nan thành sự
Khuyết đức sử nhân vị bất tuân
Hộ quốc dụng tài sanh thịnh quốc
An bang dĩ đức tắc hưng bang
Cổ kim đức giã tôn vi thượng
Vô đức chi nhân mạc dụng nhân.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét