Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

MÃI QUAN

MÃI QUAN


Hữu thế hữu thời đắc tấn quan

Tích kim mãi chức lọ thanh nhàn

Tài hư hành sự vô thư pháp

Đức thiểu mưu đồ bất đạo nhân

Độc đoán chuyên quyền nan trị quốc

Quan liêu tham nhũng mạc an dân

Vô năng hữu thực nhơn gian mạ

Quốc pháp công minh tắc khử thân.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét