Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

TỔ ĐỨC

TỔ ĐỨC


Tổ cao Liêu tộc đức thâm căn
Tai thế qui tiên cõi vĩnh hằng
Sanh hạ tứ chi tiền tổ khảo
Nối dòng bát đại chí huyền tằng
Tử tôn hiển tại tài nhân vượng
Nhi điệt hậu lai địa vị thăng
Phả hệ gia quy hằng chiếu tỏ
Minh truyền bổn tộc tự hoa đăng.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét