Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI

Ngày 03 tháng 5 năm 2016

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI

Tiền bối Đường thi Đất Việt này
Hàn Thuyên lão tổ biệt tài hay
Tinh hoa dân tộc tư duy rạng
Di sản Đông phương cốt cách đầy
Bút pháp long phi danh tánh lộng
Trường đồ phụng vũ sắc hương bay
Kế thừa hậu đại soi kim cổ
Trí thức công thương đến bạn cày.

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét