Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

THẢM HỌA MÔI SINH

THẢM HỌA MÔI SINH


Họa thơ Bửu Tùng

Cảm cảnh mà lòng thấy oải gân
Môi trường độc hại đến kề gần
Trời nung khí quyển tăng năng lượng
Biển nhiễm nguồn thu mất cán cân
Bá tánh lao đao lời thở dốc
Muôn sinh chao đảo tiếng than ngân
Con người tàn phá bao ai oán
Hiểm họa mưu đồ kẻ bất nhân.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét