Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

LẠC THẾ

Ngày 02 tháng 5 năm 2016

LẠC THẾ
Xướng Cao Bồi già/ họa Liêu Đình Tự

Giữa chốn bụi trần vẫn mặc nhiên
Dẫu ai buôn lọng cõi thần tiên
Tâm thanh mạc tác điều oan kết
Bổn thiện vô ưu sự não phiền
Chẳng ngại đời thường mua chuộc thói
Nào lo  cõi tục lấn nghiêng triền
Tài bồi cội hạnh khai niềm sống
Thỏa nguyện lòng thành giấc mộng riêng.

Liêu Đình Tự


Bài xướng:


"NGẪU NHIÊN" CẢM
Hòn đá lăn tròn có ngẫu nhiên
Hỏi ai, ai thoát nỗi ưu phiền
Nào giành lẽ sống..thân đau chót...
Đâu thoái hương đời phận trước tiên?
Gẫy ngọn cành mai khô dốc núi
Rụng rơi cánh nhạn rớt ngang triền
Bi ai ôm ấp muôn sầu lụy
Ngơi nghỉ ta này ấp nỗi riêng.

Cao Bồi Già


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét