Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TỰ NGÃ

Ngày 06 tháng 5 năm 2016

Xướng Nguyễn Gia Khanh/ họa Liêu Đình Tự
 

        TỰ NGÃ ( Ngũ độ thanh)

Tự ngã mình sang tuổi thất tuần

Đời ai cũng ngại nửa chừng xuân

Tình trao chẳng thẹn cùng nhân thế

Nghĩa gửi nào ngơi chốn nghiệp trần

Lẽ sống đâu màng danh mộng ảo

Niềm riêng mải đắm cuộc thường luân

Trau dồi đức hạnh luôn hoàn  mỹ

Dẫu khoảng thời gian cứ cạn dần.

Liêu Đình Tự


Bài xướng:


MẶC BÓNG TÀ DƯƠNG
            (Ngũ độ thanh)

Đón tuổi mình sang ngưỡng lục tuần
Buồn vui lãnh trọn bấy mùa xuân
Đêm đà đủ ấm vàng kê mộng
Áo cũng vừa quen đỏ bụi trần
Bởi dạ còn mơ tình khoáng lãng
Nên đời chẳng chịu kiếp trầm luân
Hồn yêu vẫn sánh ngàn hoa lệ
Mặc bóng tà dương đã phủ dần.

Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét