Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

ÔNG TRỜI NỔI GIẬN

ÔNG TRỜI NỔI GIẬN
( Họa thơ Cao Bồi Già)

Khí hậu thất thường quá hỡi ơi
Thiên tai đe dọa mãi kêu trời
Miền Trung nắng lửa nung nhân loại
Đất Bắc mưa băng hại kiếp người
Khắc khổ muôn loài cơn ấm lạnh
Dật dờ trăm họ nỗi đầy vơi
Môi trường tàn phá do đâu hỡi
Cảm cảnh lòng mình mắt lệ rơi.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét