Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

LÃO GIẢ AN CHI

Ngày 03 tháng 5 năm 2016

  LÃO GIẢ AN CHI

Quang Viễn bút danh tánh tự vi
Nghĩa  nhân quãng đại thủ y kỳ
Tâm thanh mạc tác điều oan kết
Bổn thiện vô ưu chốn thị phi
Thư thất ẩm trà đàm sự thế
Thảo viên đối tửu luận văn thi
Tao đàn góp bút vui bằng tín
Chúc bác trường đồ đại thọ quy.

Liêu Đình Tự  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét