Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

TỰ BẠCH

  TỰ BẠCH

 Họa nối bài thơ Hồ Văn ThiệnLần theo con tạo tóc râm thưa
Ngẫm lại đời ta sống chẳng thừa
Trót thuận đạo trời đâu thẹn mặt
Từng am thời khí ngại gì mưa
Nghĩa nhân chợ lợi tình không bán
Địa vị trường danh tớ chẳng mua
Thơ rượu bằng thân đàm sự thế
Hàn huyên ôn lại tháng ngày xưa.

                       Liêu Đình Tự 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét