Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

NỖI NIỀM TRẮC ẨN

NỖI NIỀM TRẮC ẨN
Xướng Bửu Tùng/họa Liêu Đình Tự

Đường chiều khắc khoải nỗi chơ vơ
Chạnh nhớ người xưa khuất nẻo bờ
Một gánh cang thường phai lối mộng
Nửa đời dâu bể nhạt hương mơ
Sương giăng kỷ niệm đời tăm tối
Lệ trút dòng châu cảnh mịt mờ
Nhân ảnh chập chờn trong giấc bướm
Cảm hoài tình khúc thuở còn thơ.

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét