Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

HÈ THAN!

HÈ THAN ! ( Ngũ độ thanh)

Xướng Cao Bồi Già/họa Liêu Đình Tự


Khổ nỗi trời nay hạn hán hoài
Muôn loài ngán ngẩm giọt buồn lay
Nguồn vơi rát mặt người trong cõi
Thủy kiệt tan đàn lũ trống choai
Nóng hãm xơ lòng hơi thở cạn
Nồng hâm nát dạ cảnh than dài
Cầu mưa mãi đợi trông chờ suốt
Nắng dãi lâu ngày bởi tại ai!?

Liêu Đình Tự


Bài xướng:

TRƯA HÈ

( Ngũ độ thanh)

Từng âm kẽo kẹt vẳng u hoài
Mệt mỏi trưa hè tiếng võng lay
Hứng nạn oi nồng cơn bão lửa
Than trời cụt ngủn tiếng gà choai
Vang trầm điệu hát như vầy não
Buốt nẫu hồn ta tợ thở dài
Mãi hạn muôn loài như chết dở
Mưa dùm cứu khổ cõi trần ai.


Cao Bồi Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét