Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

THẾ THÁI NHÂN TÌNH


Cây ngại muốn dừng gió mãi lung..
Nhân tình thế thái khó muôn trùng
Đối nhân quân tử thường ra mặt
Xử thế tiểu nhơn thích thọc lưng
Chút bả hư danh nào lẩn tránh
Miếng mồi vô thức chẳng chờ dưng
Lẽ đời sỹ thứ đều chung phận
Chớ có điêu ngoa dậy máu hùng.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét