Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

NẠN ĐỜI

NẠN ĐỜI

Họa thơ Cao Bồi Già

Đáng sợ đẹp lời dạ tối đen

Trót mang tâm địa lại mơ tiên

Tiểu nhơn đội lốt người quân tử

Ác thú bôi sơn bậc thánh hiền

Đạo đức nặc nồng mùi giả tạo

Tâm cương ngột ngạt sự ươn hèn

Khá khen miệng lưỡi phường gian xảo

Để cảnh nhân gian gánh nỗi phiền.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét