Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

CẦN LÀM NGAY

CẦN LÀM NGAY

Họa thơ Liêu Đình Bá


Khi không cá chết bởi vì sao?
Trách nhiệm do ai cứ đánh vào
Hải sản Đại dương nguồn tổn thất
Môi trường sinh vật biển tiêu hao
Sớm đưa hung thủ vào sa lưới
Chớ để tội danh tránh lọt sào
Bố trận bày binh vơ một mẻ
Thử coi chúng chạy trốn đường nao.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét