Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

KHÁNH THỌ

KHÁNH THỌ


Bát tuần ngũ tuế thị an khương
Đức hậu thâm căn lạc phú cường
Tổ phụ sinh thời vi đạo thiện
Bá hiền kế thuật đắc vinh xương
Tiền thân tích phúc minh như kính
Hậu duệ bồi tu hiển tộc đường
Nhật nhật thư trà gia ích trí
Thư nhàn thi tác luận văn chương.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét